Dator- och nätverkssystem

Bild 1 av 1
Kod och lås

Vårt samhälle genomgår en digitaliseringsrevolution och blir alltmer beroende av kritiska datorsystem som kräver snabb och pålitlig kommunikation. Det behövs avancerad forskning för att möta dessa behov.  

Forskning

Kritiska datasystem kräver snabb och pålitlig kommunikation, de förväntas leverera hög prestanda och vara energieffektiva, säkra och robusta. Det behövs avancerad forskning för att möta dessa behov och det krävs ett helhetsgrepp – från internet- och molnbaserade tjänster med effektiv och säker kommunikation, till design av komplexa distribuerade system och datorarkitekturer, ända ner till komponenter som t.ex. acceleratorer, GPU:er och de elektroniska kretsarna som implementerar dem. Forskningen inom dator- och nätverkssystem täcker detta breda spektrum, från stora sammankopplade system och IoT-enheter till de minsta delarna av hårdvara där tillförlitlighet, säkerhet, prestanda och effektivitet är nyckeln.

Avdelningen forskar inom distribuerade system, datakommunikation, datorgrafik, datorsystem, robusta realtidssystem, säkerhet och integritet samt VLSI.​

Enheter

Inom avdelningen finns tre ämnesfokuserade enheter. Läs mer om vilken forskning och utbildning de bedriver:

Samverkan​ med industrin

Det är viktigt att forskningen inte bara är akademisk utan också är användbar för vårt samhälle. En stor del av vår forskning görs i samarbete med industrin där vi samarbetar med stora internationella bolag såväl som med mindre företag. Vår forskning har också resulterat i flera start-ups.

Utbildning

För att utbilda våra studenter till att bli teknikledare i digitaliseringsrevolutionen, speglar vårt kursutbud de grundläggande områden som behövs för att behärska koncept och metoder. Studenterna lär sig hur man designar högpresterande, energieffektiva, säkra och robusta datorsystem, hela vägen från mjukvara, algoritmer, kommunikation och säkerhet till hårdvarusystem och elektroniska kretsar. Vi erbjuder kurser på kandidatnivå och avancerade kurser på masternivå inom forskningsområdena som anges ovan.

Avdelningen ansvarar för en betydande del av undervisningen på följande masterprogram:

  • Computer Systems and Networks​
  • Embedded Electronics Systems
  • High-Performance Computer Systems

Medarbetare


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.