Vår utbildning

Bild 1 av 1
Chalmers campus

Med en utbildning inom data och informationsteknik blir du en del av morgondagens samhälle och får möjlighet att vara med och forma den teknik som omger oss. 

Vi erbjuder grund- och forskarutbildning inom ett brett spektrum av ämnen inom bland annat datateknik, software engineering och interaktionsdesign.

Institutionens lärare undervisar på flera grundutbildningsprogram vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vi ansvarar för elva masterprogram och bedriver forskarskolor inom data- och informationsteknik samt Bioscience. 

Kontakt grundutbildning

Information om öppettider och adress:

Forskarutbildning

​En forskarutbildning leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen. Därefter finns möjligheter till fortsatt karriär inom forskning och utveckling inom akademin eller i näringslivet. Mer information om vår forskarutbildning.


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.