Industrirobot

Industri och produktion

En hållbar industri genom omställning till cirkulär ekonomi, industriell digitalisering och användning av nya material. 

Chalmers övergripande forskningsområden inom produktion

Industrirobot

Digitaliserade produktions­system

Inom industrisektorn pågår en omfattande utveckling med stöd från smart digital teknik.

Forskningen fokuserar på lösningar för virtuell och förstärkt (augmented) verklighet, snabb och agil produkt- och produktionsutveckling, samt uppkopplad industri. Vi forskar även på service och underhåll i produktionssystem samt den framtida arbetsplatsen i industrin.

Dekorativ bild

Skalbara och robusta tillverknings­processer

Steget från idé och innovation till storskalig produktion är stort och utmanande.

Nyckeln till detta är robusta, skalbara och ekonomiskt bärkraftiga tillverkningsprocesser. Vi forskar om additiv tillverkning, avancerad bearbetningsteknik, ny gjuteriteknik, biomaterial, 2D-material, återvinning och batteritillverkning.

VR-glasögon

Digital produkt- och process­utveckling

Det hållbara samhället kräver effektiv användning av resurser och produkter utan defekter.

För att minska resursanvändningen och öka kvaliteten forskar vi om digitala tvillingar, maskinintelligens genom AI/ML, processmodellering samt realtidsanalys av data för effektivare processer för industriell tillverkning.

Plastpellets

Produktion för en cirkulär ekonomi

Att minska produktionens miljöpåverkan startar på idéstadiet och kräver engagemang i hela värdekedjan.

Därför fokuserar forskningen på produktionssystemens prestanda, användning av nya material, miljövänliga tillverkningsprocesser samt produktutveckling och affärsmodeller med hänsyn till hela livscykelperspektivet, inklusive återvinningsprocessen.