Forsknings­områden i urval

Chalmers forskning presenteras här genom ett antal forskningsområden som samlar kompetens från flera institutioner, och med fokus på globala samhällsutmaningar. Ytterligare forskning på Chalmers presenteras på institutionernas sidor.