CHI - Collaborative platform for Healthcare Improvement

Bild 1 av 1
Sjuk- och hälsovård

CHI, Collaborative platform for Healthcare Improvement, är en samverkansplattform som samlar forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Tillsammans med vårdens medarbetare deltar CHI aktivt i utvecklingsprojekt och eftersträvar en patientfokuserad, effektiv och säker vård. CHI arbetar med forskning, utbildning och nyttiggörande.

CHI har sin hemvist vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Här finns expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande.

Vårt mål är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Vi vill även bidra till den professionella utvecklingen inom ledning och utveckling av hälso- och sjukvården. För att uppnå denna målsättning fokuserar vi inom CHI på två delar – forskning och utbildning.

CHI är kopplat till Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik.

Forskning för en bättre sjukvård

Vi har en rad olika forskningsprojekt inom CHI. En central utgångspunkt och gemensam nämnare i många av dem är att hitta former för ett framgångsrikt förbättringsarbete mot en mer patientorienterad, effektiv och säker sjukvård.

I våra projekt eftersträvar vi en tvärprofessionell bemannad och en gemensam kunskapsgenerering mellan olika kunskapsdomäner, till exempel teknik, medicin, ledning och vårdvetenskap.

Har du frågor om vår forskning eller idéer på forskningsprojekt – vänligen kontakta Andreas Hellström, se kontaktinfo nedan.

Ladda ner våra rapporter

Om en omställning
Från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen 2018–2020

Covid-19-pandemins effekter på Nära vård
En intervjustudie med företrädare från kommuner och regioner

Publikationer av forskare vid CHI finns i research.chalmers.se

Utbildning för sjukvården

CHI bedriver sedan lång tid en rad utbildningar för ledare och utvecklingsansvariga inom hälso- och sjukvården. Läs mer om kurserna genom Chalmers uppdragsutbildning:

Uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill ge sina anställda en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att betala för uppdragsutbildning. En del kurser kan ge högskolepoäng medan andra ger diplom/certifikat.

Kontakta CHI

Patrik Alexandersson
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation
Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Postadress

Chalmers tekniska högskola AB
Teknikens ekonomi och organisation
412 96 Göteborg

Besöksadress

Vera Sandbergs allé 8​
Karta (öppnas i nytt fönster)

Nyheter från CHI