EM-lab seminarium: Steady state solution of periodically excited nonlinear eddy current problems


​Välkommen till ett seminarium arrangerat av nätverket EM-lab vid institutionen för elektroteknik.


Titel: Steady state solution of periodically excited nonlinear eddy current problems

Föredragshållare: Professor Oszkar Biro, Institut fuer Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik, Technische Universitaet Graz, Österrike


Kategori Seminarium
Plats: EDIT-rummet, våning 3, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg
Tid: 2019-02-13 10:00
Sluttid: 2019-02-13 11:00

Publicerad: on 30 jan 2019.