EM-lab seminarium: Energy efficient and reliable power electronics using modular topologies and silicon carbide power devices

​​Välkommen till ett seminarium arrangerat av nätverket EM-lab vid institutionen för elektroteknik. 
Titel: Energy efficient and reliable power electronics using modular topologies and silicon carbide power devices

Föredragshållare: Professor Hans-Peter Nee, Avdelningen för elkraftteknik, KTH, Stockholm

Kategori Seminarium
Plats: EDIT-rummet, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg
Tid: 2018-11-29 13:15
Sluttid: 2018-11-29 14:15

Publicerad: on 21 nov 2018.