Elteknik

​Forskningen inom elteknik kan delas in i tre huvudområden: elkraftsystem, kraftelektronik och elmaskiner. Vi arbetar med att finna lösningar för ett framtida uthålligt elkraftsystem med stor andel förnyelsebar energi, smart elöverföring, hybrid- och elfordon, och nya lösningar för användning av el.

Styrkan i vår forskning ligger i en solid teorigrund kombinerad med omfattande experimentell verifikation utförd i fältmätningar och på avdelningens laboratorier. Vår expertis kan summeras i följande huvudsakliga användningsområden:

  • Vindkraft med fokus på; design, reglering, nätanslutning (omfattar även andra intermittenta energikällor som solceller, vågkraft, etc.), tillförlitlighetsuppskattning och underhållsplanering.
  • Elöverföring och elkraftsystemet med fokus på; distribution, reglering och stabilitet med FACTS i transmissionsnätet och HVDC-överföringar, integration av småskalig generering – AC såväl som DC-nät, och tillförlitlighetsmodellering och underhållsplanering.​
  •  El- och hybridbilar med fokus på; energieffektivitet både för framdrivning och för energiomvandling i fordonet, integrerade framdrivning och laddenheter, strömförsörjning, fordonsanpassad kraftelektronik, storskalig användning av laddhybridfordon, och anslutning till nät.
  • Elmarknad och användande med fokus på: modellering och analys av elmarknad och regleringsmodeller, utvärdering av reglerkraft, smart elanvändning t.ex. fjärravläsning med hjälp av elmätare och laststyrning

Samverkan

Vi söker hela tiden nya forskningsområden och samarbetspartners. Exempel på några av våra forskningssamarbeten är:


Nyttiga länkar
Läs mer om aktuella projekt inom elkraftteknik och elteknik

Visualisering av elektriska maskiner, kraftelektronik och elektriska drivsystem


Publicerad: ti 02 maj 2017. Ändrad: to 10 aug 2017