Detaljbild från Kollberglaboratoriet.
Terahertzforskningsinfrastruktur

Kollberglaboratoriet

Terahertzlaboratoriet är ett unikt labb för utveckling av teknologin inom det svåråtkomliga frekvensområdet terahertz, alltså frekvenser i storleksordningen en biljon svängningar per sekund. Området är attraktivt och erbjuder tillämpningar bland annat inom rymdforskning, framtidens trådlösa kommunikation och radarsensorer, till exempel för en självkörande fordonsflotta.