Renrumslabbet på Chalmers.
Nanotekniklaboratoriet

Myfab Chalmers

Nanotekniklaboratoriet är en renrumsanläggning för forskning och utveckling inom mikro- och nanoteknik. Här finns ett brett utbud av utrustningar för att utveckla och testa nya idéer på mikro- och nanoskala. Labbet ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen Myfab, som koordineras av Chalmers.

Nanotekniklaboratoriet ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen Myfab, och är där den nationella noden för nanolitografi, som är en metod för att framställa mönster i nanometerskala. Chalmers kompetens och långa erfarenhet inom nanolitografi ligger till grund för två strategiska områden där mikrovågselektronik och fotonik är det ena och kvantkomponenter det andra. Här är labbet komplett utrustat för att kunna göra alla steg från materialväxt till komponenter och kretsar.

Labbet är öppet för såväl interna som externa akademiska och kommersiella intressenter. Det finns personal som utbildar nya användare, även de helt utan förkunskaper, på utrustningar och tillverkningsmetoder. Personalen kan även utföra beställningsuppdrag för de kunder som saknar egen personal eller möjlighet att arbeta i renrummet.