lovisaha_Lovisa_Håkansson

Lovisa Håkansson

  • Kommunikationspartner, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap
  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
0

Lovisa är anställd på kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartner. Lovisas uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i kommunikationsfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.