Utbildning i kemi och kemiteknik

Bild 1 av 3
Bild på studenter i kemihuset
Studenter i Kemihuset
Studenter i Kemihuset
Studenter i Kemihusets öppna entréhall: Foto: Hernrik Sandsjö

Arbetsmarknadsprognosen för utbildade kemitekniker ser mycket bra ut, både nu och i framtiden. Med en utbildning inom kemi och kemiteknik kan du lägga grunden till en ljus och flexibel yrkesframtid. Det finns också stor chans att du kommer arbeta med något som kan förbättra din omvärld. Kemitekniker har viktiga roller i aktuella framtidsfrågor som till exempel energi, miljö och hälsa.

Lovande arbetsmarknad för kemitekniker

Om du utbildar dig inom kemi och kemiteknik kan du ge dig själv en gynnsam framtida arbetsmarknad. Fackförbundet Saco och Naturvetarna bedömer att det på fem års sikt (2027) kommer vara liten konkurrens för såväl nyutexaminerade som erfarna kemister. Enligt SCB:s Trender och prognoser från 2020 kommer tillgången på kemister minska med cirka 15 procent fram till 2035, samtidigt som efterfrågan förväntas öka med 5 procent. 

Yrkesområde med flexibiltet och världen som arbetsfält

En utbildning inom kemi öppnar upp för många olika yrkesområden, roller och funktioner. Till exempel spelar kemi och kemiteknik viktig roll i utveckling av nya läkemedel och vaccin, metoder och teknik som hjälper oss att ta fram fossilfria bränslen och energisystem, spara och återvinna resurser för att minska vår skada på planeten eller få fram nya funktioner i material som gör att något som tidigare varit omöjligt blir möjligt. 

Kemitekniker kan arbeta i allt från offentlig verksamhet, lärosäten och stora företag till mindre organisationer eller som egna företagare och entreprenörer. Jobbmöjligheterna sträcker sig över hela världen. 

Chalmers utbildningsprogram inom kemi och kemiteknik

Bioteknik, civilingenjör

Bioteknik är en del av lösningen på många av de problem som vi står inför i dag. Innovativa produkter och miljövänliga t...

Kemiteknik, civilingenjör

Tackla framtidens stora utmaningar som framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbil...

Kemiteknik, högskoleingenjör

Få en central roll i den kemitekniska verksamheten genom att lösa praktiska problem och uppfinna nya idéer inom allt frå...

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättr...

Chalmers masterprogram inom kemi och kemiteknik 

Bioteknik, masterprogram

Inom detta program fokuserar du på gränssnittet mellan kemi, biologi och medicin med teknik som gemensam grund. Du lär d...

Innovativ och hållbar kemiteknik, masterprogram

I en ständigt föränderlig värld har rollen och inverkan av moderna kemiska processer aldrig varit viktigare. Men för att...

Materialkemi, masterprogram

Sedan människans tidigaste historia har material definierat oss och varit en central del av människans utveckling. Stenå...

Chalmers forskarutbildning inom kemi och kemiteknik 

Kemi

Vill du forska i ett ämne som behandlar molekylers uppbyggnad och reaktioner? Som doktorand i kemi får du möjligheten ti...

Kemiteknik

Vill du forska i ett ämne där man studerar förnyelsebara bränslen, energieffektivisering, produkt- och produktions optim...

Materialvetenskap

Har du ett intresse för ett interdisciplinärt ämnesområde som beskriver samband mellan ett fast materials sammansättning...

Kandidat-och examensarbeten

Kandidatprojekt

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för kemi och kemiteknik samt life sciences på Chalmers presenteras i lärplattformen Canvas:

BBTX11 & KBTX16 Kandidatarbetsval 2023

Examensarbete

Tillgängliga examensarbeten på insitutionen för kemi och kemiteknik 

Doktorandkurser

Här hittar du Chalmers doktorandkurser. Sortera på institution eller forskarskola. Doktorandkurser som ges av institutio...