Utbildning i kemi och kemiteknik

Bild 1 av 3
Bild på studenter i kemihuset
Studenter i Kemihuset
Studenter i Kemihuset
Studenter i Kemihusets öppna entréhall: Foto: Hernrik Sandsjö

Arbetsmarknadsprognosen för utbildade kemitekniker ser mycket bra ut, både nu och i framtiden. Med en utbildning inom kemi och kemiteknik kan du lägga grunden till en ljus och flexibel yrkesframtid. Det finns också stor chans att du kommer arbeta med något som kan förbättra din omvärld. Kemitekniker har viktiga roller i aktuella framtidsfrågor som till exempel energi, miljö och hälsa.

Lovande arbetsmarknad för kemitekniker

Om du utbildar dig inom kemi och kemiteknik kan du ge dig själv en gynnsam framtida arbetsmarknad. Fackförbundet Saco och Naturvetarna bedömer att det på fem års sikt (2027) kommer vara liten konkurrens för såväl nyutexaminerade som erfarna kemister. Enligt SCB:s Trender och prognoser från 2020 kommer tillgången på kemister minska med cirka 15 procent fram till 2035, samtidigt som efterfrågan förväntas öka med 5 procent. 

Yrkesområde med flexibiltet och världen som arbetsfält

En utbildning inom kemi öppnar upp för många olika yrkesområden, roller och funktioner. Till exempel spelar kemi och kemiteknik viktig roll i utveckling av nya läkemedel och vaccin, metoder och teknik som hjälper oss att ta fram fossilfria bränslen och energisystem, spara och återvinna resurser för att minska vår skada på planeten eller få fram nya funktioner i material som gör att något som tidigare varit omöjligt blir möjligt. 

Kemitekniker kan arbeta i allt från offentlig verksamhet, lärosäten och stora företag till mindre organisationer eller som egna företagare och entreprenörer. Jobbmöjligheterna sträcker sig över hela världen. 

Chalmers utbildningsprogram inom kemi och kemiteknik

Bioteknik, civilingenjör

Med hjälp av bioteknik kan du skapa eller utveckla produkter och processer för att möta utmaningar inom exempelvis sjukdomsbehandling. Du kan också jobba med hållbar energiproduktion, kemitekniska produkter eller framtidens mat, med fokus på att ta fram hållbara och näringsrika livsmedel.

Kemiteknik, civilingenjör

Tackla framtidens stora utmaningar som framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik. Du kommer att formulera problem och effektivt lösa dem för att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, är i stort behov av den här typen av ingenjörer.

Kemiteknik, högskoleingenjör

Få en central roll i den kemitekniska verksamheten genom att lösa praktiska problem och uppfinna nya idéer inom allt från labb till process.

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med specifika egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränslandet mellan fysik och kemi.

Chalmers masterprogram inom kemi och kemiteknik 

Bioteknik, masterprogram

Inom detta program fokuserar du på gränssnittet mellan kemi, biologi och medicin med teknik som gemensam grund. Du lär dig använda tekniska principer för att analysera och manipulera biologiska system med ett brett spektrum av viktiga nya och framväxande tillämpningar som mål, från genetik till processteknik. Expertisen kommer från många olika tvärdisciplinära källor, bland annat från institutionerna för biologi och bioteknik, kemi och kemiteknik samt fysik.

Innovativ och hållbar kemiteknik, masterprogram

I en ständigt föränderlig värld har rollen och inverkan av moderna kemiska processer aldrig varit viktigare. Men för att säkerställa hållbarhet och ekonomisk bärkraft i kommersiella produkter och processer är effektivitet, flexibilitet, säkerhet och minimal miljöpåverkan av yttersta vikt. Detta masterprogram kommer att ge dig de avancerade kunskaper och färdigheter som krävs för att förfina dessa processer och effektivisera omvandlingen av råvaror till färdiga produkter.

Materialkemi, masterprogram

Sedan människans tidigaste historia har material definierat oss och varit en central del av människans utveckling. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern formade avgörande delar av vår historia, och nu går vi in i nanoåldern.Inom detta program använder du kemins alla verktyg för att fördjupa din förståelse av material, utveckla och designa dem för att bli lättare, starkare, billigare, mer hållbara och miljövänliga. Det är de materialen som kommer att utgöra de grundläggande byggstenarna i människans nästa era.

Chalmers forskarutbildning inom kemi och kemiteknik 

Kemi

Vill du forska i ett ämne som behandlar molekylers uppbyggnad och reaktioner? Som doktorand i kemi får du möjligheten till att utveckla kunskaper som är centrala för att förstå substansers sammansättning, struktur och egenskaper

Kemiteknik

Vill du forska i ett ämne där man studerar förnyelsebara bränslen, energieffektivisering, produkt- och produktions optimering, virtuell processdesign, hållbara system, reducering av avgasutsläpp och mycket mer?

Materialvetenskap

Har du ett intresse för ett interdisciplinärt ämnesområde som beskriver samband mellan ett fast materials sammansättning och struktur, materialets egenskaper, framställningsprocess och prestanda? Då kan du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Materialvetenskap efter din masterexamen.

Kandidat-och examensarbeten

Kandidatprojekt

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för kemi och kemiteknik samt life sciences på Chalmers presenteras i lärplattformen Canvas:

BBTX11 & KBTX16 Kandidatarbetsval 2023

Examensarbete

Tillgängliga examensarbeten på insitutionen för kemi och kemiteknik 

Doktorandkurser

Här hittar du Chalmers doktorandkurser. Sortera på institution eller forskarskola. Doktorandkurser som ges av institutionen för matematiska vetenskaper hittar du i Göteborgs universitets kursdatabas (se länk i navigationen).