Centrum och infrastrukturer vid Kemi och kemiteknik

Bild 1 av 1
Forskare i infrastukturen kemisk avbildning

Institutionen för kemi och kemiteknik är involverade i flera forksningscentrum som samlar kompetens inom olika områden, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet.

Forskningscentrum vi är involverade i

Kompetenscentrum för återvinning

Kompetenscentrum för återvinning, CCR, är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom ma...

Centrum för kemisk processteknik

Centrumet förenar utbildnings- och forskningsverksamheten inom kemiteknik, styrteknik, bioteknik, fluiddynamik, processa...

FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), indu...

Centrum för högtemperaturkorrosion

Centrum för högtemperaturkorrosion, HTC, är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperatur...

Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produkti...

Saint – Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research

Saint är ett kompetenscenter grundat av Chalmers och Uppsala universitet. För att skapa en välmående miljö för forskning...

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSE 2.0, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Ce...

Forskningsinfrastrukturer vi är involverade i

Kemisk avbildning

En forskningsinfrastruktur med fokus på masspektrometri med hög lateral upplösning. Infrastrukturen erbjuder ett brett u...

Chalmers materialanalys-laboratorium

Laboratoriets primära funktion är att tillhandahålla resurser för att utföra världsledande forskning men även att verka...