Kemiteknik

Bild 1 av 4
En forskare monterar utrustning i labbet för reaktionsteknik
Forskare framför skogsidustriell teknik
Forskare vid kemiteknisk reaktionsinstrument
träfibrer i en burk
På kemisk reaktionsteknik utforskas egenskaper och fördelar respektive nackdelar för olika typer av kemiska processer, som framställning av bioolja. Foto: Henrik Sandsjö

Inom Kemiteknik bedriver vi forskning med stor bredd och kompetens, vi arbetar både experimentellt och med modellering.

Vi har en lång tradition av att arbeta både med grundvetenskapliga frågeställningar och med tillämpade problem tillsammans med industrin.Vi samarbetar med en rad industrier och tillverkare av utrustning inom skogs-, läkemedels-, livsmedels-, kemi- och fordonsindustrin. Vi deltar också i många internationella nätverk med både företag och universitet.

Våra forskningsområden (exempel)

  • Generell branschöverskridande kemiteknik
  • Transportfenomen
  • Blandning i två- och trefassystem
  • Flerfasströmning inklusive kemiska reaktioner
  • Partikulära och porösa system, t.ex. torkning, granulering och dragering
  • Kemitekniska processer och nya produkter inom skogsindustri
  • Kemiska miljöproblem och miljöprestanda hos kemiska produkter och processer
  • Fordonskatalys
  • Bioraffinaderikoncept inklusive katalysatorer för alternativbränsleproduktion
  • Bioreaktionsteknik

Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Kunskap om kemiska reaktorers egenskaper och fördelar respektive nackdelar för olika typer av processer är väsentlig för alla kemiska eller biokemiska processer. Effektiv kemiteknisk design kan leda till förbättrad produktkvalitet, mindre miljöpåverkan, bättre använding av våra resurser, ökad effektivitet och minskade kostnader för tillverkare.

Skogsindustriell kemiteknik

Förnybara resurser utvinns ur skogen, förädlas i massa- och pappersbruket till papper, energi och produkter som används i samhället för att sedan återföras till skogen i form av aska och koldioxid.