Kemiteknik

Bild 1 av 4
Forskare framför skogsidustriell teknik
träfibrer i en burk
En hand håller två prover med bioolja
Forskare vid kemiteknisk reaktionsinstrument

Inom Kemiteknik bedriver vi forskning med stor bredd och kompetens, vi arbetar både experimentellt och med modellering.

Vi har en lång tradition av att arbeta både med grundvetenskapliga frågeställningar och med tillämpade problem tillsammans med industrin.Vi samarbetar med en rad industrier och tillverkare av utrustning inom skogs-, läkemedels-, livsmedels-, kemi- och fordonsindustrin. Vi deltar också i många internationella nätverk med både företag och universitet.

Våra forskningsområden (exempel)

  • Generell branschöverskridande kemiteknik
  • Transportfenomen
  • Blandning i två- och trefassystem
  • Flerfasströmning inklusive kemiska reaktioner
  • Partikulära och porösa system, t.ex. torkning, granulering och dragering
  • Kemitekniska processer och nya produkter inom skogsindustri
  • Kemiska miljöproblem och miljöprestanda hos kemiska produkter och processer
  • Fordonskatalys
  • Bioraffinaderikoncept inklusive katalysatorer för alternativbränsleproduktion
  • Bioreaktionsteknik
K labb_kemiteknik_reaktion_230112_02_1920x1080
Kemisk apparat- och reaktionsteknik

K labb_kemiteknik_skogsindustri_230112_04_1920x1080
Skogsindustriell kemiteknik

Förnybara resurser utvinns ur skogen, förädlas i massa- och pappersbruket till papper, energi och produkter som används...