Institutionens ledningsgrupp

Prefekt, ordförande, ansvarig för verksamheten 

Hanna Härelind
 • Prefekt, Kemi och kemiteknik

Proprefekt, ansvarig för nyttiggörande

Martin Andersson
 • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Viceprefekt, ansvarig för forskarutbildningen 

Nina Kann
 • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Viceprefekt, ansvarig för grundutbildningen 

Ulf Jäglid
 • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Avdelningschef för Kemi och biokemi  områden på avdelningen: analytisk kemi, fysikalisk kemi och organisk kemi

Marcus Wilhelmsson
 • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Avdelningschef för Tillämpad kemi ​ områden på avdelningen: biopolymerteknologi, farmaceutisk teknologi​, polymerteknologi, teknisk ytkemi

Christian Müller
 • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Avdelningschef för Energi och material  områden på avdelningen: industriell materialåtervinning, kärnkemi, oorganisk miljökemi

Christian Ekberg
 • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Avdelningschef för Kemiteknik  områden på avdelningen: kemisk apparatteknik, kemisk reaktionsteknik, skogsindustriell kemiteknik

Louise Olsson
 • Professor, Kemiteknik, Kemi och kemiteknik

Administrativ chef

Eva-Karin Olsson
 • Administrativ chef, K verksamhetsstöd, Kemi och kemiteknik

HR-specialist ​

Administrativ koordinator 

Frida Andersson
 • Pdb-registrator, Kemi och kemiteknik

Institutionsekonom 

Christina Sjögren
 • Institutionsekonom, K verksamhetsstöd, Kemi och kemiteknik

Kommunikationspartner 

Jenny Holmstrand
 • Kommunikationspartner, Kemi och kemiteknik