Institutionens ledningsgrupp

Prefekt, ordförande, ansvarig för verksamheten 

Hanna Härelind
Prefekt vid Kemi och kemiteknik

Proprefekt, ansvarig för nyttiggörande

Martin Andersson
Proprefekt vid Kemi och kemiteknik

Viceprefekt, ansvarig för forskarutbildningen 

Nina Kann
Viceprefekt vid Kemi och kemiteknik

Viceprefekt, ansvarig för grundutbildningen 

Ulf Jäglid
Viceprefekt vid Kemi och kemiteknik

Avdelningschef för Kemi och biokemi  områden på avdelningen: analytisk kemi, fysikalisk kemi och organisk kemi

Marcus Wilhelmsson
Avdelningschef vid Kemi och biokemi

Avdelningschef för Tillämpad kemi ​ områden på avdelningen: biopolymerteknologi, farmaceutisk teknologi​, polymerteknologi, teknisk ytkemi

Christian Müller
Avdelningschef vid Tillämpad kemi

Avdelningschef för Energi och material  områden på avdelningen: industriell materialåtervinning, kärnkemi, oorganisk miljökemi

Christian Ekberg
Avdelningschef vid Energi och material

Avdelningschef för Kemiteknik  områden på avdelningen: kemisk apparatteknik, kemisk reaktionsteknik, skogsindustriell kemiteknik

Louise Olsson
Avdelningschef vid Kemiteknik

Administrativ chef

Eva-Karin Olsson
Avdelningschef vid K verksamhetsstöd

HR-specialist ​

Lotta Håman
HR-partner vid HR-partner

Administrativ koordinator 

Frida Andersson
Pdb-registrator vid Kemi och kemiteknik

Institutionsekonom 

Christina Sjögren
Institutionsekonom vid K verksamhetsstöd

Kommunikationspartner 

Jenny Holmstrand
Kommunikationspartner vid Kemi och kemiteknik