Medarbetare på institutionen för kemi och kemiteknik