Resurser och samarbeten på Kemi

Vår forskning är av stort intresse för samhället och vi arbetar långsiktigt och brett för att den ska få genomslag − i form av ökad kunskap, innovationer och industrisamarbeten.

På institutionen finns infrastrukturen kemisk avbildning på Chalmers. Vi är värdar för flera forskningscentrum och engagerad i ytterligare några centrum med andra lärosäten som värdar. 

Samhälle och näringsliv 

Vi tar fram och förmedlar ny kunskap och initierar och förstärker samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det är till exempel genom samarbeten i grundutbildningen, med industridoktorander och i forskningsprojekt, men även genom att vi arbetar för att kommunicera ut våra forksningsresultat, deltar med expertkunskap i debatter och  i media och interagerar på olika sätt med allmänheten.

Innovation och samhällsnytta

Ett viktigt syfte med vårt arbete är att bidra till nya lösningar som kan göra skillnad och nytta i samhället. Vi samarbetar med industri, offentliga aktörer och andra lärosäten. Innovationer och entreprenörer föds regelbundet hos oss.

Centrum och infrastrukturer vid Kemi och kemiteknik

Institutionen för kemi och kemiteknik är involverade i flera forksningscentrum som samlar kompetens inom olika områden, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet.


Du kanske också är intresserad av