Energi och material

Bild 1 av 4
Forskare i labb för batteriåtervinning
Påse med krossade litiumjon batterier
Grön vätskebaserad lösningar
Forskare vid betongvägg i kärnkemilabb
Forskare i laboratorium för återvinning av batterierna som samhället blir allt mer beroende av. Foto: Hernik Sandsjö

Energi och Material utför banbrytande forskningsaktiviteter som har det gemensam att de handlar om material som är relevanta för energiomställningen. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att utveckla material- och energisystem som kan användas inom hela energiområden.

En stor del av avdelningen Energi och Materials forskning bedrivs i samarbete med industrin, men även grundforskning är en betydande del av vår verksamhet.

Vi bedriver och är involverade i ett stort antal nationella och internationella samarbetsprojekt, varav de flesta är finansierade av EU.

Avdelningen är aktiv inom grundutbildning samt i mastersprogrammen Materialkemi, Nanoteknik och Innovativ och Hållbar Kemiteknik.

Våra forskningsområden

Oorganisk Miljökemi

Inom Oorganisk Miljökemi arbetar vi huvudsakligen med högtemperaturmaterial. Forskningen handlar till exempel om metalli...

Kärnkemi

Kärnkemi fokuserar på forskning kring och tillämpningar av nya bränslen för kärnkraftsindustrin. Kopplat till detta pågå...

Industriell Materialåtervinning

Den huvudsakliga inriktningen för Industriell Materialåtervinning kan delas in i: gruvavfall och förorenad jord, batteri...