Energi och material

Bild 1 av 4
Forskare i labb för batteriåtervinning
Påse med krossade litiumjon batterier
Grön vätskebaserad lösningar
Forskare vid betongvägg i kärnkemilabb
Forskare i laboratorium för återvinning av batterierna som samhället blir allt mer beroende av. Foto: Hernik Sandsjö

Energi och Material utför banbrytande forskningsaktiviteter som har det gemensam att de handlar om material som är relevanta för energiomställningen. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att utveckla material- och energisystem som kan användas inom hela energiområden.

En stor del av avdelningen Energi och Materials forskning bedrivs i samarbete med industrin, men även grundforskning är en betydande del av vår verksamhet.

Vi bedriver och är involverade i ett stort antal nationella och internationella samarbetsprojekt, varav de flesta är finansierade av EU.

Avdelningen är aktiv inom grundutbildning samt i mastersprogrammen Materialkemi, Nanoteknik och Innovativ och Hållbar Kemiteknik.

Våra forskningsområden

Oorganisk Miljökemi

Inom Oorganisk Miljökemi arbetar vi huvudsakligen med högtemperaturmaterial. Forskningen handlar till exempel om metalliska material och metalloxider för bränsleceller och elektrolysörer (SOFC/SOEC), förbränning och förgasning, korrosionsforskning med fokus på biomassa och avfallsförbränning samt saltsmältor som används i termisk solkraft (CSP). Ett annat forskningsfokus är inom CCS (koldioxidinfångning), cement/betong, oxidkemi och teoretisk kemi vilket inkluderar avancerade modellering.

Kärnkemi

Kärnkemi fokuserar på forskning kring och tillämpningar av nya bränslen för kärnkraftsindustrin. Kopplat till detta pågår också verksamheter kring återvinning av kärnbränsle samt slutgiltigt förvar av använt kärnbränsle eller andra radioaktiva delar från kärnindustrin. Dessutom pågår en betydande forskning kring säkerhet relaterat till normal drift och kärnkraftsolyckor för traditionella kärnreaktorer och Gen II-IV reaktorsystem samt tillämpningar inom Radiofarmaceutik och Radioekologi.

Industriell Materialåtervinning

Den huvudsakliga inriktningen för Industriell Materialåtervinning kan delas in i: gruvavfall och förorenad jord, batterier, elektronik (WEEE), askor och plast. Teknikerna som används är i huvudsak vätskextraktion men även pyrokemisk teknik samt superkritiska fluider.