Tillämpad kemi

Bild 1 av 5
Två forskare vid mikroskåp för materialanalys
Forskare vid varning för högspänningsskylt
närbild på material i forskningslabb
Forskare i labb för materialanalys
Forskare i laboratorium med prov på material i nanostorkel
Foto: Henrik Sandsjö

Arbetet inom avdelningen sträcker sig över ett brett fält inom kemi och även över andra ämnesområden. Vår forskning är framför allt inriktad på tillämpning, det vill säga forskning som omedelbart eller inom en snar framtid ska kunna användas för att ge en ny eller bättre lösning till ett problem som samhället står inför.

Våra forskningsområden 

Exempel på områden där vår forskning kan tillämpas är fossilfria bränsle och energisystem, elektroniska prylar (så kallad IOT), hälsa och medicin, användningar av fiber och skogsmaterial, olika former av katalys.

Inom forskningen som är relaterad till polymerer studeras relationerna mellan makromolekylers strukturegenskaper och produkters slutliga egenskaper. Som exempel kan nämnas basplaster, biopolymerer och konjugerade polymerer.

Ytkemiforskningen rör dels våt ytkemi, baserad på ytaktiva ämnens uppträdande i vatten och vid gränsytor, dels torr ytkemi, vilket främst omfattar heterogenfaskatalys.

Forskningen inom farmaceutisk teknologi är inriktad mot användningen av lipider och polymerer i läkemedelsberedningar och andra biotekniska tillämpningar.

Forksningsledare och grupper

Forskningscentrum som avdelningen ingår i

Fibre
FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), indu...

Kompetenscentrum för katalys
Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produkti...

Wallenberg Wood Science Center
Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSE 2.0, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Ce...