Kemi och biokemi

Bild 1 av 3
En forskare framför utrustning i spektroskopilabb
Närbild instrument för kemisk avbildning
Forskare utför reaktion i ett dragskåp
Forskare i laboratorium för spektroskopi. Här undersöks bland annat solbränsle som forssilfritt alternativ.

Molekylernas hemliga liv är den röda tråden i forskningen och undervisningen som vi gör på avdelningen för kemi och biokemi. Vi studerar till exempel hur små och stora molekyler kan tillverkas, deras samspel med varandra i material eller i levande celler, deras användning inom läkemedelsutveckling och bioteknik och hur de kan fånga upp och omvandla energi. Resultaten från vår grundforskning ger förutsättningen för framsteg och tillämpningar inom allt från energi och material till nanoteknologi och medicin.

Våra forskningsområden

Analytisk kemi

Inom analytisk kemi vidgar vi gränserna för vetenskaplig mätning genom utveckling av högteknologisk instrumentering och tillämpning av ny teknik för mätningar av stor betydelse. Vi arbetar med projekt som spänner över de traditionella områdena inom analytisk kemi, inklusive separationer, spektroskopi, elektrokemi, masspektrometri och mikroskopi.

Forskningsledare inom ämnesområdet: Ann-Sofie Cans, Aldo Jesorka, Per Malmberg

Fysikalisk kemi

Inom (bio)fysikalisk kemi studerar vi, med stort fokus på användning av ljus/materiainteraktioner, bland annat molekylers och molekylaggregats uppbyggnad och växelverkningar. Vi är särskilt bra på att använda ljusenergi för att studera och påverka molekyler, alltifrån molekylära logikprocessorer, hur man studerar upptag av RNA-baserade läkemedel, solenergi-infångning till cellens grundläggande molekylära maskineri.

Forskningsledare inom ämnesområdet: Maria Abrahamsson, Bo Albinsson, Joakim Andréasson, Aldo Jesorka, Bengt Nordén, Marcus Wilhelmsson

Teoretisk kemi

Inom teoretisk kemi använder vi kvantkemins grunder för att förstå mera av grundämnen och molekyler omkring oss. Vi bidrar till kunskap kring atomers och molekylers elektroniska struktur och hur det bidrar till materials egenskaper. Till exempel försöker vi förutse hur material beter sig under extrema tryck samt att förstå prebiotiska processer.

Forskningsledare inom ämnesområdet: Martin Rahm

Organisk och oorganisk kemi

Inom organisk och oorganisk kemi undersöker och beskriver vi organiska och oorganiska föreningarnas strukturer, syntes, egenskaper och reaktioner. Studier och forskning i ämnet bildar underlag för den praktiska hanteringen av organiska och oorganiska föreningar (inkl. MOFs – metal organic frameworks, 2D-material som grafen och lipider för lipida nanopartiklar (LNPer) för läkemedelsleverans) och för deras industriella framställning och utnyttjande som material av olika slag. Dessa grenar av kemi ger också underlag för bedömning av de organiska och oorganiska materialens egenskaper och en bas för biokemiska/biologiska samband.

Forskningsledare inom ämnesområdet: Angela Grommet, Nina Kann, Jerker Mårtensson, Gunnar Westman, Xiaoyan Zhang, Lars Öhrström

 

Våra forskningsledare