Innovation och samhällsnytta

Bild 1 av 3
Hand som håller provrör med flytande solenergi
Nytt antibateriellt material och sårspray
Bilden visar nytt material som kan ge fjärrstyrda läkemedel och elektroniska piller.
Flytande solenergi som kan lagras i upp till 18 år och göras om till värme eller el när den behövs är en forskningsinnovation från institutionen som förväntas ge stor nytta i samhället. Foto: Per Erséus, Språng kommunikation

Ett viktigt syfte med vårt arbete är att bidra till nya lösningar som kan göra skillnad och nytta i samhället. Vi samarbetar med industri, offentliga aktörer och andra lärosäten. Innovationer och entreprenörer föds regelbundet hos oss.

Entreprenörer och startups 

Från institutionens forskning generaras regebundet nya entrepenörer och startup bolag. Chalmers har ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till affärer och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter.
  

Samarbeten med industrin 

Våra samarbeten sker bland annat med företag inom skog, fordon, läkemedel, återvinning
Genom vår delaktighet i Chalmers styrkeområden och genom våra centum, tillämpas kunskap för industri och akademi - helt nya idéer och lösningar forskas fram.