Centrum och infrastukturer

Bild 1 av 1
Forskare i infrastukturen kemisk avbildning

Institutionen för kemi och kemiteknik är involverade i flera forksningscentrum som samlar kompetens inom olika områden, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet.

Forskningscentrum vi är involverade i

Kompetenscentrum för återvinning, CCR
Kompetenscentrum för återvinning

Kompetenscentrum för återvinning, CCR, är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom ma...

Centrum för kemisk processteknik, CPE
Centrum för kemisk processteknik

CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckli...

Lignucellolosic based Thermoplastics, FibRe
FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), indu...

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion, HTC
Centrum för högtemperaturkorrosion

Centrum för högtemperaturkorrosion, HTC, är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperatur...

Kompetenscentrum för katalys, KCK
Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produkti...

Saint
Saint – Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research

Saint är ett kompetenscenter grundat av Chalmers och Uppsala universitet. För att skapa en välmående miljö för forskning...

Wallenberg Wood Science Center, WWSE 2.0
Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSE 2.0, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Ce...

Forskningsinfrastrukturer vi är involverade i

Kemisk avbildning
Kemisk avbildning

En forskningsinfrastruktur med fokus på masspektrometri med hög lateral upplösning. Infrastrukturen erbjuder ett brett u...

Chalmers materialanalyslaboratorium - CMAL
Chalmers materialanalyslaboratorium

Chalmers materialanalyslaboratorium, CMAL, är en forsknings- och användarfacilitet som tillhandahåller avancerade instru...