Detaljbild labbmiljö
Forskningsinfrastruktur

Kemisk avbildning

Infrastrukturen för kemisk avbildning är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, som ger forskare och industri tillgång till avbildningstekniker i världsklass.

En forskningsinfrastruktur med fokus på masspektrometri med hög lateral upplösning. Infrastrukturen erbjuder ett brett utbud av verktyg för analytiska frågor inom materialvetenskap, geovetenskap och life science. De multimodala avbildningsmöjligheterna gör CII unik genom att vi har verktyg och kompetens för både MALDI and TOF-SIMS.