Interaktionsdesign, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Från våra karriärer och sociala liv till shopping och underhållning, mänskligt liv sker allt mer online, förmedlat genom digitala applikationer och tjänster. När interaktioner mellan människor och maskiner blir allt djupare inbäddade i våra dagliga liv, måste de förfinas, förbättras och göras så effektiva som möjligt. Detta program ger dig möjligheten att spela en viktig roll i att bygga nästa generations applikationer, de som kan komma att definiera hur vi lever och arbetar under de kommande decennierna.