Datateknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Utvecklingen av datasystem sker i näst intill alla organisationer och som dataingenjör blir du efterfrågad överallt. Utbildningen ger dig de kunskaper inom programmerings- och datateknik som arbetsmarknaden är i behov av för att kunna underhålla eller justera befintliga, och utveckla morgondagens system. Det kan vara allt från självkörande bilar till den fortsatta digitaliseringen av samhället med intelligenta tjänster både i mobiltelefonen och på datorn, ofta med stöd av artificiell intelligens.

Utbildningens innehåll

Som dataingenjör kommer du att arbeta i dynamiska miljöer tillsammans med andra och sätta prägel på framtidens programvara inom exempelvis e-lärande, e-handel, visualisering, design av inbyggda system, artificiell intelligens, och nätverksprodukter.

I det här programmet kan du välja mellan två inriktningar: allmänna inriktningen eller artificiell intelligens-inriktningen. Under det första året studerar du tillsammans med andra studenter inom elektro- och mekatronikprogrammen, för att därefter gå mot en tydlig profilering inom datateknik eller artificiell intelligens.

Oavsett vilken inriktning du väljer börjar du under det första året med djupgående studier av en dators funktion och arbetssätt. Du kommer att få grundläggande kunskaper i programmeringsteknik, datorteknik, inbyggda system, databaser, datastrukturer samt matematik, och elektronik.

Under det tredje året blir skillnaderna mellan de olika inriktningarna större. Om du följer den allmänna inriktningen kan du välja att profilera dig mot en rad valbara ämnen som, till exempel, datasäkerhet, nätverksteknik användargränssnitt eller webbapplikationer. Om du följer artificiell intelligens-inriktningen får du en mer teoretisk underton i dina studier jämfört med den allmänna inriktningen. Då följer du en kurs i flervariabelanalys som teoretisk stöd för att kunna bekanta dig med teoretiska modellverktyg som används inom artificiell intelligens: maskininlärning och neurala nätverk.

Det finns också finns det goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands under årskurs tre. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Arbetsområden

Många studenter startar sitt arbetsliv som konsulter på IT-företag . Arbetet sker ofta i projektform och i nära samarbete med en arbetsgrupp. Vanliga uppgifter för en dataingenjör kan vara att utveckla och anpassa programvara och hårdvara för tekniska och administrativa system.

En del arbetar också som projektledare inom systemutveckling. Det finns också de som väljer att arbeta med installation av system samt information till och utbildning av systemens användare. Service och underhåll samt marknadsföring av IT-system är andra vanliga arbetsområden för en dataingenjör.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D (inte Matematik 3c).

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)