Data science och AI, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den digitala revolutionen har sett datavetenskap och AI har blivit avgörande inslag i vardagen för allt från maskinöversättning och självkörande fordon till logistik och hälso- och sjukvård. Maskininlärning och teknologierna och metoderna för att bearbeta enorma mängder data skapar också en mängd nya möjligheter. Följaktligen efterfrågas skickliga datavetare och AI-ingenjörer enormt i alla möjliga situationer. I detta masterprogram kommer du att få ta dig an en mängd olika utmaningar när det gäller att hantera och analysera olika typer av data, använda och utveckla mjukvara i komplexa applikationer. Detta program kommer att erbjuda dig en solid grund i maskininlärning, vilket resulterar i ett fantastiskt brett utbud av alternativ efter examen.