Data science och AI, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den digitala revolutionen har sett datavetenskap och AI har blivit avgörande inslag i vardagen för allt från maskinöversättning och självkörande fordon till logistik och hälso- och sjukvård. Maskininlärning och teknologierna och metoderna för att bearbeta enorma mängder data skapar också en mängd nya möjligheter. Följaktligen efterfrågas skickliga datavetare och AI-ingenjörer enormt i alla möjliga situationer. I detta masterprogram kommer du att få ta dig an en mängd olika utmaningar när det gäller att hantera och analysera olika typer av data, använda och utveckla mjukvara i komplexa applikationer. Detta program kommer att erbjuda dig en solid grund i maskininlärning, vilket resulterar i ett fantastiskt brett utbud av alternativ efter examen.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.