Språk, kommunikation och lärande

Bild 1 av 1
Glada kvinnor

Institutionen för  vetenskapens kommunikation och lärande (CLS – Communication and Learning in Science) har ett omfattande utbildningsuppdrag på Chalmers och ger kurser och integrerade inslag inom grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning. CLS ger även kurser i högskolepedagogogik för Chalmers fakultet.

Grundutbildning

CLS har huvudansvaret för utbildning i akademisk och disciplinspecifik kommunikation samt informationskompetens. Vi handleder och undervisar i vetenskapligt och tekniskt skrivande på Chalmers utbildningar inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) inklusive sjöfart och marin teknik, design och arkitektur.

Institutionens utbildningsuppdrag genomförs i nära samarbete med Chalmers utbildningsprogram och ofta genom integrerade undervisningsaktiviteter. Vi medverkar också på masterprogrammet Lärande och Ledarskap.

På institutionen finns också Chalmers Writing Centre (CWC) där studenter kan boka skrivhandledning med utbildade studenthandledare. Du hittar mer information på CWC:s webbplats (Obs! Du lämnar chalmers.se)

Utbildning för doktorander

CLS driver forskarskolan ”Kommunikation och lärande inom STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Institutionen bidrar även till utbildning inom generella kompetenser för alla doktorander genom programmet Generic and Transferrable Skills (GTS). Utbildningen omfattar bland annat högskolepedagogik, akademiskt skrivande och informationskompetens.

Pedagogik för Chalmers lärare

CLS ansvarar för högskolepedagogisk kompetensutveckling för lärare på Chalmers. Utbildningen ges i form av seminarier och kurser som leder fram till ett diplom (kurserna kallas Diploma courses). Kurserna motsvarar kraven för undervisande fakultet på Chalmers.