Kontakta Vetenskapens kommunikation och lärande

Bild 1 av 1
Pratbubbla

Har du frågor om vår forskning eller undervisning eller i största allmänhet är nyfiken på CLS är du välkommen att kontakta oss!

Institutionsledning

Prefekt och bibliotekschef

Ann-Sofie Axelsson
ann-sofie.axelsson@chalmers.se
031-772 6571

Proprefekt

Fia Christina Börjeson
fia.borjeson@chalmers.se
031-772 58 18

Administrativ chef

Peter Hansson
peter.hansson@chalmers.se
031-772 3873​​

Avdelningschef Fackspråk och kommunikation

Andreas Eriksson
031-772 2560

Avdelningschef Ingenjörsutbildningsvetenskap

Malin Kjellberg

031-772 2788 

Avdelningschef Lärande och lärandemiljöer

Christina Johansson

031-772 3755 

Avdelningschef Informationsresurser och vetenskaplig publicering

Jesscia Lindholm tf
jessica.lindholm@chalmers.se
031-772 38 72

Viceprefekt forskning

Hans Malmström
hans.malmstrom@chalmers.se
031-772 60 85

Viceprefekt utbildning

Carl Johan Carlsson
caca@chalmers.se
031-772 58 16

Viceprefekt nyttiggörande

Jessica Lindholm

031-772 3872

HR-partner

Lena Lindgren
lena.lindgren@chalmers.se
031-772 1041

Institutionsadministratör

Anna Bolling
anna.bolling@chalmers.se
031-772 2759

 

Bibliotek

Huvudbiblioteket

Chalmers tekniska högskolas bibliotek
412 96 Göteborg
Besöksadress: Hörsalsvägen 2
support.lib@chalmers.se
031-772 3737

Kuggen Learning Commons, Campus Lindholmen

Chalmers tekniska högskola
Kuggen Chalmers bibliotek
412 96 Göteborg
Besöksadress: Lindholmsplatsen 1
kuggen.lib@chalmers.se
031-772 5784

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

Chalmers tekniska högskola
Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket
412 96 Göteborg
Besöksadress: Sven Hultins gata 6
ace.lib@chalmers.se
031-772 24 13

Institutionsråd 

Stöd i strategiska utvecklingsfrågor

CLS Institutionsråd är sammansatt av prefekt, proprefekt, fem externa företrädare för yrkeslivet (varav en är utsedd till rådets ordförande), en representant för Chalmers rektor som har Chalmersövergripande kännedom och intresse, en doktorandrepresentant och en studentrepresentant.

Behöver du komma i kontakt med en representant i vårt institutionsråd kan du mejla vår kommunikatör Jenny Palm så får du hjälp.

Våra representanter:

Arnold Pears, ordförande, KTH, (extern representant)

Peter Andréasson, Karolinska institutet, (extern representant)

Gustav Bohlin, Vetenskap & allmänhet, (extern representant)

Sara Kjellberg, Malmö universitetsbibliotek (extern representant)

Erik Winerö, Göteborgs universitet (extern representant)

Susanne Kullberg, Teknikens ekonomi och organisation, (rektors representant)

Gabriel Arslan Waltersson, (doktorandrepresentant)

Albin Bladh Hazard, (studentrepresentant) 

Ann-Sofie Axelsson, prefekt och bibliotekschef, CLS

Fia Börjesson, proprefekt och universitetslektor, CLS​

Anna Bolling, institutionsadministratör, CLS

 

Institutionskollegium

Ska värna om god akademisk miljö

På CLS är syftet med institutionskollegiet att identifiera, diskutera och ta ställning till frågor av betydelse för institutionens forskning och utbildning för att värna om en god akademisk miljö.

Kollegiet ska följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv, beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning. Det ska vara ett aktivt diskussionsforum för strategiska satsningar och vid tillsättandet av nya tjänster på institutionen. Det ska också värna att lärare och forskare vid institutionen garanteras akademisk tanke-, yttrande-och handlingsfrihet. 

​Ordförande: Raffaella Negretti
Vice ordförande: Anders Johansson

Leverans- och fakturaadress

Fakturaadress

Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
412 96 Göteborg

På fakturan anges referensperson på Chalmers samt kostnadsställe

Leveransadress

Chalmers Tekniska Högskola AB
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande/mottagarens namn
412 96 Göteborg

Alla paket ska märkas med namn/referens. För mer information kontakta Post- och Transportcentralen på telefon 031-772 59 60.
Organisationsnummer
556479-5598​