Engelskakunskaper och undervisningsmetoder med engelska som undervisningsspråk

Bild 1 av 1
Studenter i klassrum

I högre utbildning över hela världen, inklusive Sverige, blir undervisning på engelska allt vanligare. Men det är fortfarande oklart hur det påverkar utbildning. Det här unika projektet undersöker hur lärarnas engelskakunskaper påverkar deras undervisningsmetoder. Projektet sträcker sig över Europa, Sydostasien och Sydamerika och använder jämförande utbildningsmetoder för att bedöma språkkunskaper och undervisningsmetoder. Genom att förstå nyanserna i engelskundervisning syftar projektet till att forma framtida forskning, lärarutbildning och policyer.

Se vidare den engelska sidan för mer information om projektet.