Akademiskt skrivande, vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation

Bild 1 av 1
Dekorativ

Inom högre utbildning har skrivandet en betydande roll både för lärande och bedömning. 

Vilka är de bästa sätten att stödja såväl studenter som lärare i deras akademiska skrivutveckling? Vad kännetecknar de diskursförväntningar som är kopplade till vetenskapligt och akademiskt skrivande? Vilka andra typer av skrivande produceras av studenter och akademiker, som faller under begreppet ”vetenskapskommunikation”? Under detta tema utforskar och analyserar forskarna disciplinära diskurser i syfte att bättre förstå skrivande för en rad olika publiker och den pedagogik som krävs för att stödja både studenter och lärare. Arbete under detta tema involverar ofta undersökning av läskunnighet, akademisk skrivpedagogik, skrivande för publicerings- och forskningsändamål och vetenskapskommunikation, det vill säga skrivande för läsare utanför akademin. Liksom andra teman är vårt arbete inom dessa områden ofta baserat på eller informerat av forskningsperspektiv som akademisk läskunnighet, ”writing-across-the-curriculum”, skrivande inom en disciplin och genrepedagogik.

För mer information

Raffaella Negretti
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande