Mer om oss på Fackspråk och kommunikation

Bild 1 av 1
Dekorativ

Vi är en avdelning som forskar och undervisar om teknisk kommunikation, vetenskapligt skrivande och sambandet mellan kommunikation och lärande. Avdelningen är verksam inom Chalmers grund-, master- och forskarutbildning och ger även uppdragsutbildningar och kurser för lärare och forskare.​

Avdelningen är verksam inom Chalmers grund-, master- och forskarutbildning och ger även uppdragsutbildningar och kurser för lärare och forskare.​

Vi utformar kurser och inslag i samarbete med ämnesföreträdare och programansvariga, för att på så sätt stötta det disciplinspecifika skrivandet och lärandet. Vi erbjuder också valbara kurser för studenter på Chalmers. I alla våra kurser strävar vi efter att utbilda självständiga och reflekterande studenter och främja ett livslångt lärande.

Under Fackspråk och kommunikation finns Chalmers Writing Centre (CWC). Hos CWC kan studenter boka skrivhandledning med utbildade studenthandledare. Du hittar mer information på CWCs egen hemsida (OBS! Du lämnar chalmers.se)

Vår forskning inom språk- och utbildningsvetenskap inkluderar ett flertal ämnen, exempelvis genrepedagogik, engelska som undervisningsspråk (English Medium Instruction) och integrationen mellan språk och lärande. Fackspråks medarbetare är involverade i flera samarbets- och forskningsprojekt, nationella och internationella nätverk samt interna projekt på Chalmers.