caca_Carl Johan_Carlsson

Carl Johan Carlsson

  • Viceprefekt, Vetenskapens kommunikation och lärande
  • Universitetslektor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande

Kontakta mig

caca@chalmers.se031-772 58 16