Skrivutveckling för ämnesintegrerat lärande i högre utbildning

Bild 1 av 1
Studenter som pluggar

Universitetsstudenter i STEM-sammanhang lägger en betydande del av sin tid på att skriva olika typer av uppgifter i kurser och projektrelaterade lärmiljöer.

Mycket ofta görs detta för bedömning och det är därför viktigt att bygga upp elevernas förmåga att skriva i ett stort antal disciplinära sammanhang, och mycket ofta i grupp. Vårt arbete under detta tema är inriktat på att studera studenters skrivutveckling i samband med disciplinär kunskapsutveckling (ICL), projektrelaterat skrivande samt studenternas och lärarnas beredskap och förmåga till, samt attityder till, kollaborativt skrivande och medförfattarskap.

Forskningens fokus omfattar till exempel akademisk litteracitet och konstruktiv länkning. Forskningsprojekt utgår ifrån flermetodforskning, inklusive aktionsforskning, etnografi, fenomenografi, grundad teori, genreanalys och korpusbaserad diskursanalys.

 

För mer information

Magnus Gustafsson
  • Docent, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande