Kritiska perspektiv på identiteter, policyer och praktiker inom högre utbildning

Bild 1 av 1
Studenter i trappan

Universitetsutbildningen inom teknik och naturvetenskap står inför flera stora utmaningar.

En är dess misslyckande med att rekrytera och behålla en studentgrupp präglad av mångfald. En annan är dess centrala roll i att förbereda studenterna för att arbeta med naturvetenskap och teknik för att mildra snarare än förvärra miljö- och samhällskriser. På institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande närmar vi oss dessa ämnen under forskningstemat "Kritiska perspektiv på identiteter, policyer och praktiker". Forskare inom detta tema tar upp frågor om social identitet, professionell kunskap, praktik och identiteter, samt inkludering, utanförskap och kommunikation mellan olika studentgrupper. Med utgångspunkt i kritiska sociala teorier och i första hand kvalitativa metoder analyserar vi samspelet mellan policyer och praktik inom universitetsutbildning inom naturvetenskap och teknik. Vår forskning syftar till att ge kunskap och kritiska utmaningar till rådande kunskap, för att skapa mer rättvisa förutsättningar för vetenskap och ingenjörskonst i samhällets tjänst.

 

För mer information

Anders Johansson
  • Universitetslektor, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande