Lärandets och undervisningens digitalisering

Bild 1 av 1
Digital undervisning

Dagens snabba teknikutveckling föder ett behov av forskning för att hänga med och bidra till utbildningens föränderliga landskap. 

Forskargruppen "Digital Learning and Teaching" utforskar teknologins roll i utbildning. Gruppens forskning syftar till att förbättra vår (evidensbaserade) förståelse för hur digitala verktyg och plattformar kan användas för att förbättra undervisning, lärande och effektiv integrering av teknologi i utbildning. Ett centralt tema är också den digitala undervisningens och lärandets inverkan på elever, lärare, utbildningsinstitutioner och samhället. Därför är gruppen intresserad av att förstå de utmaningar och möjligheter som följer med integreringen av teknik i utbildningen och hur dessa kan hanteras. Gruppen bedriver forskning om en rad ämnen inklusive online- och hybridinlärningsmiljöer, online-lärandepedagogik och teknikförbättrad yrkesutbildning och livslångt lärande. Gruppens forskningsansats är både teoretisk och empirisk och vi använder en rad kvalitativa och kvantitativa metoder, ofta i samarbete med partners från andra institutioner och universitet.

För mer information

Christian Stöhr
  • Docent, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande