Mer om oss på Lärande och lärandemiljöer

Bild 1 av 1
Kuggen

Vi är en av två biblioteksavdelningar och vi arbetar med digitalisering av undervisning och blended learning, undervising i informationskompetens på grund- och avancerad nivå och jobbar också med att göra bibliotekets digitala och fysiska lärandemiljöer tillgängliga. Tillsammans med våra användare och bibliotekets andra avdelning, ska vi skapa ett forskningsbibliotek i framkant för studenter, lärare och forskare verksamma på universitetet.

Detta är våra mål: 

  • Utgöra stöd för lärare som önskar implementera i blended learning-inslag i sina kurser.
  • Erbjuda utbildning till studenter och doktorander med fokus på informationssökning, värdering av information på vetenskaplig nivå, citeringspraxis och upphovsrätt.
  • Erbjuda en fysisk och digital mötesplats för studier, kunskapsinhämtning, och inspiration som är bemannat av professionell personal som utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt vägleder och ger dess användare service.