Mer om oss på Informationsresurser och vetenskaplig publicering

Bild 1 av 1
Glasögon i bok

Målet för oss är att förse forskare och studenter på Chalmers med litteratur och övriga informationsresurser så att de i sin tur ska kunna bedriva forskning och studier i världsklass. Vi är en tillgänglig partner som finns med och stöttar under hela utbildnings- och forskningsprocessen och genom nära dialog med användarna optimerar vi tillgången till kunskap och information.

Detta gör vi: 

  • säkerställer att det finns tillgång till relevanta informationsresurser för Chalmers forskning och utbildning
  • erbjuder ett väl fungerande bibliotekssystem och stöd i hur man använder dem
    ge stöd till öppen vetenskap och vetenskaplig publicering
  • har spetskompetens inom bibliometri och ranking