Rapportserie: Chalmers Studies in Communication and Learning in Higher Education

Bild 1 av 1
Dekorativ

I den här serien publicerar vi forskningsrapporter inklusive working papers om teman som relaterar till det breda ämnet kommunikation och lärande inom högre utbildning. Serien välkomnar bidrag från olika discipliner, inklusive men inte begränsat till utbildningsvetenskap, tillämpad lingvistik och organisation/ledarskapsforskning.

Fokus ligger på kommunikation och lärande inom högre utbildning i Sverige och de nordiska länderna, men bidrag från högre utbildningskontexter i andra geografiska områden är också välkomna.

  • Bidrag är föremål för (dubbel eller enkel) blind peer review eller redaktionell granskning.
  • Bidrag kan skrivas på engelska eller något nordiskt språk.
  • Alla rapporter publiceras som open access utan kostnad för bidragsgivare.
  • Potentiella bidragsgivare uppmanas att kontakta redaktörerna för att diskutera sina idéer för inlämning. Stilriktlinjer för bidrag finns tillgängliga från redaktörerna.

Rapport: 2020:1 Scientific Communication Beyond Academia. A report from the GENIE-funded Project: Scientific communication and metacognition: Thinking outside the box 

Rapport 2023:1 © Chatbotar och annan AI för lärande: En undersökning om användning och åsikter bland universitetsstudenter i Sverige, 2023

Kontakt

Hans Malmström
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande
Christian Stöhr
  • Docent, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande