Internationalisering av högre utbildning och forskning

Bild 1 av 1
Dekorativ

Högre utbildning och forskning – överallt i världen – blir ett alltmer internationaliserat område.

Vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande bedrivs forskning relaterad till detta bredare tema ur olika perspektiv, såsom interkulturell kommunikation inom ingenjörsutbildningen; kommunikativ kompetens inom engelskspråkig högre utbildning i en tid av digitalisering; engelsk språkfärdighet och strategier för undervisning och lärande i utbildning på engelska; språkval och internationalisering: svenskans och engelskans roller inom forskning och högre utbildning; akademisk läsning på svenska, engelska och andra språk; kompetensutveckling för internationalisering på hemmaplan.

För mer information

Hans Malmström
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande