Lärande, självreglering och social reglering inom högre utbildning

Bild 1 av 1
Dekorativ

Detta tema omfattar forskning som undersöker lärande i högre utbildning, med fokus på utveckling av studenters självreglering, metakognition och affekt – individuellt och i grupp.

Forskningen om studenters lärande sker utifrån ett socio-kognitivt perspektiv, vilket innebär att vi strävar efter att studera lärandedynamik i ett sammanhang och att undersöka kognitiv utveckling, personliga erfarenheter (emiskt perspektiv) och social dynamik i kombination med pedagogiska förhållningssätt. Detta fokus leder ofta till att vi anammar kvalitativa tillvägagångssätt som fallstudier, etnografi, grundad teori och fenomenografi, även om vi inte drar oss för fler-metodforskning.

 

För mer information

Raffaella Negretti
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande