Tekniktävlingen 2023-24: Framtidens klassrum

Skoldagar kan ibland kännas väldigt långa och många gånger är det svårt att hålla fokus och sitta still när kroppen bara vill röra på sig. Hur ser framtidens klimatsmarta klassrum ut och kan fiffiga tekniska innovationer bidra till att skapa mer lust, motivation och lärande? 

Hur ska klassrummet vara designat och konstruerat för att skapa en trygg och trivsam samt kreativ och spännande miljö? En miljö där färgexplosioner, överraskande form, nya klimatsmarta material och oväntade tekniska lösningar får ta plats.

En framtidsmaskin med skolmaterial
Framtidens klassrum

En bra utbildning och en skola där elever trivs är en av de viktigaste investeringarna ett samhälle kan göra. En viktig del i det arbetet är att skapa lärmiljöer som är välkomnande, spännande och som gör det möjligt att hämta kunskap på olika sätt. En plats som är tillåtande och inkluderande där alla elever känner sig trygga.

Blicka framåt i tiden och tänj på gränserna. Fundera på hur tekniska innovationer kan bidra till att skapa design som möter elevernas och skolpersonalens olika behov. Kanske är klassrummet ett ovalt rum med väggar som kan flyttas, möbler gjorda av nya klimatsmarta material som kan anpassas till olika aktiviteter och ändras efter behov. Kanske finns nya lösningar som styr ljud och ljus och ger lugn eller ökar pulsen när det passar. En fysisk plats där man kan testa och bygga, diskutera och presentera, samarbeta i grupp eller arbeta enskilt.

Hur kan er lösning underlätta för lärare som har genomgång i klassrummet eller varför inte på distans med hjälp av framtida digitala lösningar.

Förslag på framtidens klassrum

Digital utställning av samtliga bidrag i Tekniktävlingen Framtidens klassrum 2023-24

Uppdrag – skapa ett framtida klassrum som ännu inte finns!

Symbol för Tekniktävlingen

Vi vill att du blickar in i en skola år 2050 och hjälper oss att skapa framtidens nya klassrum, en mötesplats där både upptäckarlust och lugn får ta plats för elever och skolpersonal. Uppdraget är att ta fram en idé och designa en fysisk modell av ett framtida klassrum på er skola. Ett klassrum kan vara ert hemklassrum, en NO- sal, idrottshall eller kanske en hemkunskapssal.

Ni bestämmer själva vilken lärmiljö ni vill utveckla. Den ska vara klimatsmart, passa olika behov, vara inspirerande och välkomnande. Modellen ska innehålla minst en rörlig konstruktion som demonstrerar en teknisk lösning som underlättar skoldagen.

Framtidens klassrum är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Stad, RISE och New Order Arkiterktur.

Catrine Henriksson
  • Projektledare, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd