Catrine Henriksson

  • Projektledare, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd