Dekorativ illustration.

Aktiviteter för skolan

Vårt engagemang i skolan syftar till att skapa och upprätthålla ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och matematik genom att på olika sätt visa spännande möjligheter och hur de kan bidra till en hållbar framtid.

Chalmers jobbar aktivt med att öka och bibehålla ungas intresse för STEM-ämnen genom kunskapshöjande och intresseväckande aktiviteter som stödjer lärandet i och efter skolan för grundskolan och på gymnasiet. Målet är att väcka intresset och lusten till teknik, naturvetenskap och matematik samt öka tilltron den egna förmågan och viljan att ta sig an morgondagens samhällsutmaningar.