Kemi – aktiviteter och material för skolan

Bild 1 av 3
Elever från Angredsgymnaiset med en forksningsingenjör
En hand håller prover på biolja
Bild på aktiviteten Kemi med Alfons Åberg
Elever från Angredsgymnasiet får säkerhetsgenomgång i ett av kemilaboratorierna.

Genom aktiviteter för elever i olika åldrar och lärare vill vi bidra till att öka nyfikenheten på kemi- och kemiteknik, på ämnesområdets grundläggande betydelse i våra dagliga liv och för hållbar utveckling. 

Kemikalendern (mellanstadiet, högstadiet)

Kemikalendern är ett undervisningspaket, bestående av filmer (beskrivningar och experiment) och undervisningsmaterial för framför allt grundskolan. Filmerna är mellan 3-6 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever och riktar sig främst till mellanstadiet och uppåt.​​​​​

Spellistan för hela kemikalendern på Youtube med alla filmerna 

TIPS! Filmprojektet Kemins grunder av organisationen Molecular Frontiers och Chalmers

Vill du ha kemikalendern samlad på en DVD kan du beställa den kostandsfritt. Beställ gärna fler om ni är många på skolan som vill använda den. Kontaktperson: Frida Andersson. 

 

Frida Andersson
  • Pdb-registrator, Kemi och kemiteknik

Marie Curie-dagar (gymnasiet)

Marie Curie-dagen är en dag då vi bjuder in elever från gymnasieskolan till att lyssna på spännande föredrag och prova på att göra laborationer. Du får en inblick i hur det är att studera hos oss men även information om olika arbetsmöjligheter efter examen. Marie Curie-dagen anordnas fyra gånger per år av institution för kemi och kemiteknik.
Kontakperson: Gunnar Westman. 

Gunnar Westman
  • Biträdande professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Samarbete med Angeredsgymnasiet

Elever som går första året på naturvetenskaplig linje på Angeredsgymnasiet bjuds in till laboratorium på institutionen för kemi och kemteknik. 
Läs mer i artikeln: Elever från Angeredsgymnasiet bjuds in till kemilabben
Kontakperson: Ulf Jägelid 

Ulf Jäglid
  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Kemi med Alfons Åberg (förskoleklass, lågstadiet)

Kemi med Alfons Åberg på Alfons kulturhus i Göteborg är ett koncept utvecklat av Chalmers tillsammans med kulturhuset. Det riktar sig till elever i förskoleklass och första klass.​

Mer information och kontakt Alfons Åbergs kulturhus