Tekniktävlingen åk 6

Bild 1 av 2
Vinnande elever håller upp segerpokalen.
Illustration av en framtidsmaskin med skolmaterial

Lös samhällsproblem som en ingenjör

Tekniktävlingen är en nationell lagtävlingävling som startades år 1993 av Tekniska Samfundet. Den riktar sig till elever i åk 6 och syftar till att väcka och stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och hållbara samhällslösningar. Genom att pröva på hur en ingenjör arbetar och genomför ett projekt från ett behov och en idé till en färdig prototyp, breddas bilden av ingenjörsyrket och rollen som en viktig problemlösare. Alla elever i klassen är med och bidrar i arbetet som spänner över många ämnen.

Design- och innovationsprocessen

Uppdraget i Tekniktävlingen tar sitt avstamp i ett framtida samhällsbehov och utmaning som behöver lösas. Genom att bekanta sig och arbeta enligt design/innovationsprocessen kan eleverna träna sig i att pröva och omsätta sina idéer i handling. Eleverna arbetar i team med sina idéer, skisser och ritningar samt bygger modeller och konstruktioner utefter dessa. Projekten dokumenteras och presenteras slutligen i en digital utställning. Som stöd i arbetsprocessen kan man, under hösten, boka in ingenjörer, Chalmers studenter och andra experter som coachar eleverna digitalt och delar med sig av sina erfarenheter.

Lärarträff med spets och bredd

Vi startar höstterminen med en digital lärarträff där lärare kan ta del av de senaste rönen inom ett valt, för läsåret, område. Under träffen bjuds forskare, specialister från näringsliv och offentlig sektor in,för att dela med sig av sina kunskaper och ge konkreta tips till undervisningen. Därefter arbetar man i egen takt med möjlighet för eleverna att få coachning.

Innehållet är kopplat till kursplaner och varje läsår presenteras ett nytt spännande område som förhoppningsvis blir ett värdefullt stöd i teknikundervisningen och ett motiverande och roligt uppdrag för eleverna. ​ Årets utmaning handlar om att designa rymdstationer. Läs mer om upplägg, innehåll samt anmäl klassen via länken nedan!

Tekniktävlingen 2024-25

Designa en rymdstation!

Finalister Framtidens klassrum!

Läs mer om finalisterna i Tekniktävlingen 2023-24- Framtidens klassrum!