Supply and Operations Management

Avdelningen Supply & Operations Management (SOM) bedriver forskning, utbildning och samverkansaktiviteter kopplade till logistik, operations management samt industriell marknadsföring och inköp. Alla dessa områden hänför sig i sin tur till supply chain management.

Vår forskning är problemorienterad och empirisk, med stark tonvikt på industri- och samhällsrelevans. Digitalisering och IT-utveckling, automatisering, samt hållbarhetsbehov och cirkulära materialflöden, är fokuserade drivkrafter och möjliggörare i vårt arbete. Forskningen är en del av Chalmers styrkeområden inom produktion, transport, energi och hälsa, och bedrivs i nära samarbete med andra fakultetsgrupper på Chalmers.

Avdelningens personal undervisar i kurser på kandidatnivå inom utbildningsprogrammen Industriell ekonomi (civilingenjör), Ekonomi och produktionsteknik (högskoleingenjör) och på masterprogrammen Supply Chain Management, Quality and Operations Management och Production Engineering, samt i doktorandutbildningen på institutionen och i vidareutbildningskurser för yrkesverksamma. Varje år examineras ett 30-tal olika kurser och ett 40-tal kandidat- och mastersuppsatser vid avdelningen.

Avdelningen fokuserar på tre breda områden:

Inom industriell marknadsföring och inköp fokuserar vår forskning på interorganisatoriska aspekter av aktuella industriella utmaningar, såsom åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Vi tar utgångspunkt i affärsrelationer och hur dessa hänger ihop i industriella nätverk. Ömsesidigt beroende, interaktion och anpassningar som görs i samarbete mellan företag är nyckelbegrepp i detta arbete.

Inom logistik tar vi oss an utmaningar från industriföretag och försörjningskedjor relaterade till inköp, materialförsörjning, materialhantering, lagerhållning, material- och produktionsstyrning samt cirkulära försörjningskedjor. Automation, visibilitet, resiliens och cirkularitet är vanliga teman i våra projekt och studier.

Inom operations management ligger vårt fokus på intern verksamhet i olika miljöer, som tillverkning eller sjukvård. Forskningsämnena inkluderar produktionsstrategi, sjukvårdsstyrning, performance management, remanufacturing, underhållstyrning, arbetsorganisation, produktionsstyrning, time data management och arbetsstudier.

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.