Science, Technology and Society

Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle forskar och undervisar om tekniken och vetenskapen i samhället. Vi vill förstå både hur samhället formar tekniken och vetenskapen, men också hur tekniken och vetenskapen formar samhället.

Till de discipliner och teman som finns representerade vid avdelningen hör teknik- och vetenskapshistoria, teknik- och vetenskapsstudier, miljöhumaniora samt filosofi, genusvetenskap, policystudier och sociologi.

Bland avdelningens forskningsområden kan nämnas användarperspektiv på teknik, genus och högre utbildning, digitalisering och digitala infrastrukturer, stadsbyggnad och urban mobilitet, medicinsk teknik, stora tekniska system och infrastruktur, energi, miljölagstiftning samt klimatanpassning.

Seminarieserier vid STS

Avdelningen organiserar fyra högre seminarier: genus- och teknik seminariet, teknik- och vetenskapshistoriska seminariet (arrangeras i samarbete med idéhistoria vid Göteborgs universitet), VäSTS-seminariet (arrangeras tillsammans med Göteborgs universitet) och STS-seminariet (avdelningsinternt seminarium). Se kommande seminarier nedan.

Utbildning vid STS

Vi förbereder våra studenter för att arbeta i en värld där samhälle, ekonomi, och politik alltmer flätas samman med teknisk och vetenskaplig utveckling. Vi ger studenter kunskaper för att fatta väl avvägda beslut, problemlösningsförmåga, och förmåga att tänka kritiskt i komplexa situationer.

På kandidatnivå ger avdelningen kurser i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (I) och inom temaområdet MTS (Människa, teknik, samhälle). Avdelningen ger även kurser i masterprogrammen Management and Economics of Innovation (MEI), Quality and Operations Management (QOM) och Biotechnology (MPBIO) samt forskarutbildningsprogrammet General and Transferable Skills (GTS).

Forskningsinitiativ

Vid avdelningen hittar man också initiativen (presenteras på engelska):
Centre for Studies of Climate Change Denialism - CEFORCED
The Digital STS Hub

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.