Entrepreneurship and Strategy

Entreprenörskap och strategi är viktigare än någonsin i en värld av innovation. Entreprenörskap kan brett associeras med skapandet av nytt värde och omfattar därmed aktiviteter i och mellan organisationer samt nyföretagande. Strategier för innovation är avgörande inte bara för etablerade företag och nya företag utan också för att lyckas med mer öppna och samverkande innovation.

Avdelningen Entrepreneurship and Strategy bedriver forskning inom innovation, entreprenörskap, digitalisering och organisational behaviour.

Avdelningen ger utbildning särskilt för master-programmet EBD (Entrepreneurship and Business Design) vid Chalmers School of Entrepreneurship samt MEI (Management and Economics of Innovation).

Avdelningen är också engagerad i forskning och utveckling i samarbete med Chalmers Ventures och Chalmers-samägda Johannesberg Science Park och Lindholmen Science Park.

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.