Produktionsutveckling, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Känner du starkt för utveckling av nästa generationens produktionsanläggningar för globala tillverkningsföretag? Genom detta masterprogram blir du helt uppdaterad om de senaste framstegen inom modern produktion, får kompetens att förbättra och utveckla tillverkningsprocesser och högpresterande, hållbara produktionssystem. Du får lära dig såväl att leda och utveckla nya projekt som att hantera system som redan är i full drift. Du får en utbildning med en bred bas i produktionsteknik som gör dig väl lämpad för många olika roller inom områden från fordonsindustri till medicinteknik, sjukvård och livsmedel