Innovation and R&D Management

Vårt mål är att vara en miljö som bedriver kunskapsutveckling som både uppmärksammas internationellt i det vetenskapliga samhället men som också är angelägen för personer i beslutsfattande positioner i företag och myndigheter. Våra viktigaste målgrupper för vår kunskapsutveckling är våra studenter och de företag och organisationer vi har forskningssamarbeten med.

Avdelningens forskning är huvudsakligen inriktad mot organisering, ledning och styrning av innovation och R&D (Research & Development). Inom dessa ramar arbetar vi på flera olika sätt och med flera olika typer av forskningsproblem:

  • Vi fokuserar såväl produkter som processer och affärsmodeller
  • Vi är intresserade av strategiska, taktiska och operativa frågeställningar
  • Vi studerar forskningsfrågor med relevans för både management och policy
  • Vi arbetar med olika analysnivåer, t.ex. industri, bransch, system, företag, team och individ
  • Vi tillämpar både kvalitativa och kvantitativa metoder

Vi vill erbjuda relevanta och forskningsnära kurser på kandidat-, master-, och doktorandnivå och vi utbildar studenter inom flera olika utbildningsprogram, både på institutionens egna kandidat-, högskoleingenjörs- och mastersprogram och ger kurser som vänder sig till hela Chalmers. Vi är också involverade i Chalmers vidareutbildning.

Avdelningens kurser på mastersnivå återfinns på programmen Management and Economics of Innovation, Quality and Operations Management och Product Development. Vi ger också kurser på ett antal olika kandidatprogram.

Kurserna vi ger spänner över design, innovation, produktutveckling, projektledning, industriell ekonomi och affärsutveckling. Avdelningen är också verksam i ett antal doktorandkurser.

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.